GER ESP ENG FR RU
Menü Simge
Products

Medizinische Gassysteme

Vakuumregler

Max. Saugstrom : 115 L/min
Max. verfügbar negativ: -950 mbar pressure
effective value

Vakuummessgerät : 0 + -1000 mbar

I / O-Schalter : Quick push switch button

Max. Saugstrom : 115 L/min
Max. verfügbar negativ: -950 mbar pressure
effective value

Vakuummessgerät : 0 + -1000 mbar

I / O-Schalter : Quick push switch button

Technische Information

Video